Rommet som 3.pedagog

"VI SKAPER ROMMET OG ROMMET SKAPER OSS".

Inspirert av Randi Evenstad's foredrag om "Rommet som den 3. pedagog" er vi på full fart inn i prosessen med å nyinnrede barnehagen for barna og vil i løpet av våren 2018 være godt i gang med dette.

Rammeplan 2017 sier at “Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får mulighet til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna.” (s19)

“Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.” (s22)

Gjennom blant annet å spørre oss om “Hva er et godt fysisk miljø og hva slags fysisk miljø støtter barns trivsel, lek og læring?” prøver vi ut forskjellige løsninger. Vi ønsker at innredning og lekegjenstander skal gi barna inspirasjon til lek, mestring, utvikling og læring.       

Nå har vi fokus på å lage små kroker og avgrensede lekeområder; rom i rommet. På denne måten vil barna på en naturlig måte få medvirke og engasjere seg i forskjellige aktiviteter uten å nødvendigvis være avhengige av voksne til å styre eller lede leken.