VIGILO

Barnehagen bruker Vigilo som kommunikasjonsverktøy mellom barnehage og hjem. Vigilo støtter kommunikasjonen, både muntlig og skriftlig, og sikrer at de foresatte får med seg mest mulig av det de ansatte ønsker å formidle. Beskjeder formidles enkelt til en eller flere foresatte, både til portal og gratis app med pushvarsel, og med kopi på epost. Og, minst like viktig – de foresatte kan motsatt vei med helt få tastetrykk svare eller sende nye beskjeder rett inn i meldingsoversikten.

Her kan dere lese mer om VIGILO:

http://barnehage.vigilo.no/