Vår flotte barnehage!

Ånnerudtoppen barnehage er en foreldreeid barnehage beliggende på idylliske Drengsrud i Asker. Vi har fem avdelinger for barn i alderen 1-6 år.

Vi åpnet høsten 2000 og har 5 avdelinger med barn i alderen 1-6 år. 

Småbarnsavdelinger, 1-2 år:

Revehiet (14 barn, 2 pedagoger, 2 assistenter) 

Harestua (14 barn, 2 pedagoger, 2 assistenter)

Storebarnsavdelinger, 3-6 år:

Bamsebo (24 barn, 2 pedagoger, 2 assistenter) 

Maurtua (24 barn, 2 pedagoger, 2 assistenter)

Utfluktsgruppen, 4-5 år:

Utfluktsgruppen er for alle barna i 4- og 5- årsgruppene fra Bamsebo og Maurtua. Vi har i dag 4 grupper på ca 12 barn som rullerer på å være i utfluktsgruppen sammen med en pedagog og en assistent. De barna som ikke har sin uteuke vil ha et tradisjonelt tilbud i barnehagen. Gruppen har base i utfluktshuset og drar på turer både i nærmiljø og til steder og byer i nærheten.

(Les mer her: Årsplan og pedagogisk virksomhetsplan for 2018-2019

Det siste året før skolestart ønsker vi at barna skal få oppleve noe ekstra. Derfor har vi tilbud om både  svømming og skilek i barnehagetiden. Skoleknertgruppa reiser også på en tredagerstur til Kardemomme By i Dyreparken i Kristiansand.

Alle foreldrene blir medlemmer av foreldrerådet, hvor det velges representanter til styret og samarbeidsutvalget (SU). Samarbeidsutvalget er et kontroll- og samarbeidsorgan for foreldre, ansatte og styret. Styret skal drive andelslaget i samsvar med barnehagens vedtekter og årsmøtets vedtak. Årsmøtet er barnehagens øverste organ.