Skjema for oppsigelse av barnehageplass

Ved oppsigelse av barnehageplassen skal dette skjemaet fylles ut og sendes daglig leder. Når en plass sies opp skal også medlemskapet i samvirket sies opp såfremt det ikke er andre barn i familien som fortsatt har plass i barnehagen. Når det gjelder oppsigelsestid vises det til barnehagens vedtekter.