Betalingssatser fra august 2019

Nye betalingssatser for barnehageplass fra 01.08.19