Når bør barnet være hjemme?

Når bør du holde barnet hjemme fra barnehagen?

Vi følger Asker kommune og Folkehelseinstituttet sine anbefalinger https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/